Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О СТРАТЕШКОМ УПРАВЉАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

СЕМИНАР О СТРАТЕШКОМ УПРАВЉАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

9. март 2012.

На Економском факултету у Нишу је јуче одржан семинар о вредновању интелектуалне својине, њеном коришћењу на тржишту и употребама конкурентних стратегија. Стручњаци Едукативно-информативног центра су професорима и студентима факултета такође представили карактеристике традиционалних и тзв. „меких“ облика интелектуалне својине.

Током предавања представљене су основе интелектуалне својине и институција Завода. У договору са професорима факултета, стручњаци Едукативно-информативног центра су за студенте приредили предавање о мекој интелектуалној својини, односно о пословној тајни, поверљивим информацијама и заштити знања. Уследило је представљање могућности вредновања интелектуалне својине, након чега су приказане генеричке стратегије које познате светске фирме употребљавају приликом управљања својом интелектуалном својином. Студенти су такође имали прилику да се упознају са начелима лиценцирања, франшизинга, унакрсног лиценцирања и улогама патентних пулова.

У току, а нарочито након одржаних предавања, повела се дискусија, током које су предавачима упућена бројна питања из области преклапања права интелектуалне својине, вредновања интелектуалне својине, као и питања мотивисана бројним примерима из праксе. По завршетку семинара домаћини су изразили велико задовољство предавањима и жељу за додатном сарадњом у едукацији студената у погледу економских аспеката интелектуалне својине.