Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПАТЕНТИ У БИОТЕХНОЛОГИЈИ

6. март 2012.

Јуче су у библиотеци Института за биолошка истраживања Синиша Станковић, за запослене истраживаче у различитим одељењима овог института, стручњаци Завода и Едукативно-информативног центра одржали предавања на тему „Заштита нових техничких решења патентом и патентирање у области биотехнологије“.

Први део предавања се односио на сам поступак заштите и услове који треба да буду испуњени за заштиту проналаска патентом, након чега је одржано предавање о специфичностима патентирања у области биотехнологије која данас у свету има највећи пораст у броју патентних пријава. Посебан акценат је стављен на значај заштите резултата истраживања који настану на институтима и факултетима и предности које ови резултати могу у економском смислу да донесу својим ствараоцима. Након одржаних предавања и дискусије, нарочито на тему правовременог подношења патентне пријаве у односу на објављивање чланака о резултатима истраживања у релевантним научним часописима, одржана је и кратка демонстрација претраживања базе патентне документације Espacenet. Препознавши значај коришћења овог драгоценог извора информација у свакодневном раду на истраживачким пословима, исказана је и иницијатива за организовањем радионице о претраживању за запослене у овом институту, која би се одржала у Заводу за интелектуалну својину. Предавањима, која су одржана на иницијативу помоћника директора Мирјане Михаиловић, присуствовало је око двадесет запослених.