Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

О УНИВЕРЗИТЕТИМА И ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У НОВОМ САДУ

О УНИВЕРЗИТЕТИМА И ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У НОВОМ САДУ

1. март 2012.

У зборници Факултета техничких наука у Новом Саду, у оквиру серије радионица коју одржавају стручњаци ICIP пројекта у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој, Заводом за интелектуалну својину и техничким факултетима из Крагујевца, Новог Сада и Ниша, од 28-29. фебруара је одржана дводневна радионица под називом „Трансфер технологије и технолошко брокерство“. Током првог дана радионице учесници су одслушали предавање стручњака Едукативно-информативног центра на тему „Универзитети и интелектуална својина“.

Циљ радионица је да се кроз различита предавања о управљању иновацијама и са примерима добре праксе да подршка размени и комерцијализацији знања насталим на факултетима. Прилиом предавања о универзитетима и интелектуалној својини, учесници су имали прилику да се упознају са значајем заштите иновација насталих на факултетима, као и начинима да се заштитом права интелектуалне својине остваре и комерцијални ефекти нових решења.

Радионици је присуствовало 20 професора, истраживача, студената докторских студија као и неколико представника регионалних развојних агенција. У дискусији је истакнут значај стратешког планирања времена започињања поступка заштите патентом у односу на информације које се желе објавити у научним часописима, како се не би уништила новост касније поднете пријаве за заштиту проналаска патентом.