Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У НАЦИОНАЛНОЈ АГЕНЦИЈИ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ У ЗАЈЕЧАРУ

СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У НАЦИОНАЛНОЈ АГЕНЦИЈИ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ У ЗАЈЕЧАРУ

1. март 2012.

У просторијама Националне агенције за регионални развој у Зајечару јуче је одржан једнодневни семинар о основама интелектуалне својине у заједничкој организацији Едукативно-информативног центра Завода и НАРР-а. Стручњаци Едукативно-информативног центра су полазницима обуке, међу којима су пре свега били представници малих и средњих предузећа Тимочког краја, пружили предавање о свим правима индустријске својине, ауторским и сродним правима и „мекој интелектуалној својини“.

Након уводног дела о основама система интелектуалне својине и услугама које Завод пружа за мала и средња предузећа, учесници су имали прилику да се детаљно упознају са свим елементима заштите патента, састављању пријаве патента и начинима претраживања база података. Предавање о жиговима дало је осврт на индивидуалне, али и колективне и жигове гаранције. Након предавања о ознакама географског порекла, учесници су се упознали са системом и правним оквиром заштите индустријског дизајна. У последњем делу семинара, учесници су уведени у свет меке интелектуалне својине, са посебним освртом на одредбе Закона о заштити пословне тајне и начинима заштите поверљивих информација и знања, да би се семинар успешно окончао предавањем о ауторским и сродним правима.

Учесници семинара, којих је било око двадесет, били су веома активни, те се у сваком одвојеном блоку предавања повела плодна дискусија. Осим појединачних елемената код основних права интелектуалне својине, они су се посебно интересовали за аспекте међународне заштите интелектуалне својине, могућности вредновања интелектуалне својине, као и посебна обележја жигова. Учесници су овај семинар оценили високом оценом и изразили жељу за учешћем на новим догађајима у организацији Завода за интелектуалну својину.