Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О ИНОВАЦИЈАМА И ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ

24. фебруар 2012.

У просторијама Завода је од 22-23. фебруара одржан семинар у оквиру програма “Innovation Coach” пројекта ICIP у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину. Први дан семинара био је посвећен иновацијама од стране јавних научно-истраживачких организација, док је главна тема другог дана била интелектуална својина и најзначајнија питања у овој области за јавне научно-истражичке институте.

Међу двадесетак учесника семинара били су представници Универзитета у Београду, Факултета организационих наука, иновационих центара Технолошко-металуршког, Машинског и Електро-техничког факултета у Београду, регионалних развојних агенција, инкубатора, кластера и других организација.

На семинару је 22. фебруара посебна пажња посвећена иновацијама, трансферу технологије и сарадњи у истраживачко-развојним напорима. Наредног дана је централна тема била интелектуална својина. Након увода у којем је било речи о основама интелектуалне својине, стручњаци Едукативно-информативног центра су упознали присутне са патентним системом и процесом патентне заштите. Учесницима је такође демонстрирано претраживање у патентним базама података у циљу унапређења ефикасности истраживачког рада. Треба истаћи да је у организацији ICIP пројекта 21. фебруара у сали београдског БАХ хотела одржана уводна обука будућих предавача у овој области.