Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

10. ИЗДАЊЕ НИЧАНСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ РОБА И УСЛУГА

23. јануар 2012.

Првог јануара ове године на снагу је ступило 10. издање Ничанске класификације роба и услуга. Скраћену верзију овог издања можете преузети овде.

Прописи - жигови