Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА

27. децембар 2011.

На јучерашњем заседању, Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о изменама и допунама закона о ауторском и сродним правима.

Доношењем споменутог Закона стварају се предуслови да у различитим сегментима ауторско правне материје, пре свега у домену ограничења ауторског права, права слеђења, права произвођача база података, домену заштите ауторског и сродних права и тако даље, интереси аутора и носилаца сродних права у Србији буду потпуније и боље заштићени него до сада.

Најзначајније измене Закона о ауторском и сродним правима односе се на норме које регулишу ограничења ауторског права.

За комплетну вест о новинама поводом усвојених измена и допуна закона, молимо Вас да кликнете овде.

Закон о изменама и допунама закона о ауторском и сродним правима можете преузети овде.