Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

23. децембар 2011.

На Универзитету у Београду је представљен позив за достављање пријава за комерцијализацију интелектуалне својине, чију евалуацију врши Центар за трансфер технологије у сарадњи са организацијом ISIS INNOVATION из Оксфорда. Овом приликом разматраће се најбоље рангирани пројекти које је предложило Министарство просвете и науке Републике Србије. Средином фебруара 2012. године ће након евалуације бити изабрано шест пројеката за које ће ЦТТ иницирати комерцијализацију путем лиценцирањa технологије или оснивања спин-оф компанија базираних на технологији која је развијена на Универзитету.

За више информација посетите веб-сајт Центра за трансфер технологије Универзитетa у Београду.