Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ СЕКЦИЈЕ ФОТОГРАФА УЛУПУДС-А

ПРЕДАВАЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ СЕКЦИЈЕ ФОТОГРАФА УЛУПУДС-А

23. децембар 2011.

У просторијама Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину је јуче одржано предавање за чланове секције фотографа Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије УЛУПУДС на тему заштите ауторског права са посебним освртом на заштиту фотографија као ауторских дела.

На предавању је представљен законски оквир заштите ауторског права у области заштите дела ликовних и примењених уметности и других „визуелних“ уметности. Предавање је пратила дискусија о изазовима са којима се ови уметници сусрећу приликом остваривања својих права, односно неовлашћеним коришћењем њихових ауторских дела.