Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ

ПРЕДАВАЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ

20. децембар 2011.

На позив професора са Пољопривредног факултета, а у оквиру активности Едукативно-информативног центра, прошлог петка је за студенте четврте године студија на Пољопривредном факултету у Земуну, смер - Нормативно регулисање безбедности и квалитета хране, одржано предавање о заштити права интелектуалне својине, са посебним освртом на значај заштите у области прехрамбене индустрије.

Поред значаја заштите жига, индустријског дизајна и географских ознака као тржишно вредног средства, презентован је и значај заштите патентом у овој грани индустрије, која представља и највећи потенцијал Србије. Предавању, које је трајало два часа, присуствовало је тридесет студената заједно са професорима са њихове катедре.