Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊА НА ИНСТИТУТУ ТОРЛАК

14. децембар 2011.

Данас је у библиотеци Института за вирусологију, вакцине и серуме Торлак одржан семинар о остваривању заштите нових решења патентом, коме су присуствовали научни радници и истраживачи овог института.

Предавања су одржали стручњаци Завода за интелектуалну својину и Едукативно-информативног центра Завода. Око 40 учесника семинара се упознало са улогом Завода за интелектуалну својину, системом остваривања патентне заштите у Републици Србији, као и начинима заштите патента на мађународном нивоу. Међу темама семинара биле су и специфичности патентирања у области биотехнологије, као и представљање ограничења у овој области путем Директиве 98/44/EC о правној заштити биотехнолошких проналазака. Семинар је завршен презентацијом о претраживању патентне документације са примерима претраживања из области којом се Торлак бави кроз базу патентне документације esp@cenet, како би се стимулисало коришћење информација садржаних у овој бази за потребе истраживања.