Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЗАЈЕДНИЧКИ ФРОНТ ПРОТИВ КРИВОТВОРЕЊА И ПИРАТЕРИЈЕ

ЗАЈЕДНИЧКИ ФРОНТ ПРОТИВ КРИВОТВОРЕЊА И ПИРАТЕРИЈЕ

6. децембар 2011.

У Београду се данас завршава дводневна радионица на тему „Сарадња између органа за спровођење права интелектуалне својине у Републици Србији“, која је окупила европске и домаће екперте у области заштите права интелектуалне својине. Скуп је одржан у оквиру пројекта „Подршка оснивању Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину Републике Србије“, који финасира Европска унија са два милиона €, а спроводи га Европски Завод за патенте.

Током дводневног радног скупа, представници институција које деле одговорност за стање система заштите права интелектуалне својине у Републици Србији, упознати су са различитим примерима најбоље праксе у области међуинституционалне сарадње и приватно-јавног партнерства у сузбијању кривотворења и пиратерије. Експерти из британских и данских надлежних служби пренели су своја искуства и знања која ће послужити као основ у формирању новог координационог тела за интелектуалну својину у нашој земљи.

Дарко Стојчевић, шеф одељења за заштиту интелектуалне својине у Управи царина каже да је током ове године, од стране носилаца права поднето 148 захтева за предузимање мера и 1.488.386 комада различитих производа привремено је задржано, због сумње да повређује права интелектуалне својине. ''У циљу ефикасне примене мера за заштиту права интелектуалне својине, треба подвући значај сарадње између свих органа који се баве овом тематиком, с једне стране и носиоцима права и јавним сектором с друге стране. Формирање Координаицоног тела у коме ће УЦС имати свог представника, кроз интензиван дијалог биће логистика ка даљем напретку, као и подршка у решавању кључних питања у области спровођења права'', истиче Стојчевић.

''Оснивање координационог тела, размена информација, усаглашавање планова рада, обједињавање и праћење резултата у целини, допринеће ефикаснијем спровођењу права интелектуалне својине. Током ове године, Тржишна инспекција је, по захтевима носилаца права интелектуалне својине, извршила 1.900 контрола, које се односе на идентификовање и спречавање продаје кривотворене робе и одузела око 17.000 комада кривотворених производа, с тим што укупно одузети кривотворени и пиратски производи, за које Тржишна инспекција, у овом тренутку, обезбеђује надзор до окончања судског поступка, чини око1.066.650 комада разних производа, укључујући око 30.000 пиратских примерака ЦД-а и других носача записа'', наглашава Вера Деспотовић, виши саветник у Министарству пољопривреде, трговине и водопривреде, одсек Тржишне инспекције.

Микајло Тијанић, шеф одсека за сузбијање криминала у области интелектуалне својине МУП-а Србије износи податке да је у овој години поднето је 16 кривичних пријава за кривично дело '' Неовлашћено искоришћавање ауторских права''. Пријављено је 20 лица, од чега је двоје лишено слободе. Од одузете робе, издваја се 25 рачунара, 5.000 дискова и 10 хард дискова. Утврђена стечена противправно имовинска корист је 6.000.000,00 динара.

Тијанић је на скупу изјавио да је прихваћен предлог од стране МУП-а Србије да се омогући међусобни приступ базама података, којима располажу државни органи, укључени у рад новог координационог тела. Све ово има за циљ ефикасније супротстављање кршењу права интелектуалне својине.

Одржана радионица представља зачетак успостављања сталног координационог тела за сарадњу између полиције, инспекција, Управе царина, Пореске управе, тужилаштва и Завода за интелектуалну својину чије је оснивање предвиђено Стратегијом развоја интелектуалне својине за период од 2011. до 2015. године.

ЕУ Пројекат „Подршка оснивању Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину Републике Србије“ има за циљ подизање нивоа свести о интелектуалној својини како међу преставницима институција који су директни корисници система интелектуалне својине, тако и код шире јавности и на тај начин побољша целокупни амбијент за пословање у Србији. У оквиру пројекта је основан Едукативно-информативни центар у Заводу за интелектуалну својину који се бави едукацијом група корисника кроз и пружањем подршке корисницима система интелектулане својине.

Све презентације са дводневне радионице можете погледати на страници "Семинари у 2011. години".