Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РАДИОНИЦА О САРАДЊИ НА СПРОВОЂЕЊУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

РАДИОНИЦА О САРАДЊИ НА СПРОВОЂЕЊУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

5. децембар 2011.

Данас је у просторијама Завода за интелектуалну својину отворенa дводневнa радионица под називом „Сарадња између органа за спровођење права интелектуалне својине у Републици Србији“. На радионици су се окупили представници институција које се баве спровођењем права интелектуалне својине којима су представљени примери добре праксе у области међуинституционалне сарадње и приватно-јавног партнерства у сузбијању кривотворења и пиратерије. Један од кључних доприноса радионице биће пружен у области успостављања сталног координационог тела за сарадњу између полиције, инспекција, Управе царина и Пореске управе, чије је оснивање предвиђено Стратегијом развоја интелектуалне својине.

Приликом отварања радионице, директорка Завода, Бранка Тотић, истакла је значај овог догађаја, нагласивши да је Србија у последњих десет година уложила много енергије у процес хармонизације законодавства са легислативом Европске уније у овој области. Бранка Тотић је подвукла важност успостављања трајне сарадње свих органа који се баве спровођењем права у Србији, при чему је поред развоја специјалних алата, база података и заједничког коришћења доступних капацитета, веома значајно наставити са заједничким напорима у подизању опште свести у друштву о ефектима сузбијања кривотворења и пиратерије. Давид Јелерчић из Европског завода за патенте подсетио је присутне да су у септембру и октобру ове године у Заводу спроведене обуке за представнике органа за спровођење права ИС, којих је укупно било 188. Давид Јелерчић је нагласио да је сарадња у овој области један од кључних услова за ефикасно спровођење ових права, као и да борба против пиратерије и кривотворења захтева активно ангажовање свих одговорних страна.

Током данашњег дана представљен је модел сарадње органа за спровођење права ИС у Хрватској, праксе из сарадње са другим органима из перспективе тржишне инспекције и полиције Велике Британије, док су учесници радионице износили изазове са којима се суочавају њихове институције у сарадњи са другим организацијама.

Други дан радионице биће посвећен мерама које могу бити предузете за поспешивање сарадње између јавног и приватног сектора у Србији, развоју формалних и неформалних мрежа, као и судској пракси у овој области.