Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

БАЗА ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

БАЗА ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

2. децембар 2011.

У склопу суочавања са климатским променама и умањењу негативних последица које оне производе, Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) је покренула пројекат под називом “WIPO Green”.

Циљ пројекта, који пре свега представља понуду одрживих технологија, је давање доприноса убрзаном прилагођавању, усвајању и примени технологија у складу са очувањем животне средине, нарочито у земљама у развоју. WIPO жели да развије практичне и корисне инструменте, помоћу којих би се заједничким снагама тражила решења у борби са климатским променама. У вези са тим, окупљени су кључни партнери и развијена је својеврсна база података која садржи скуп „зелених технологија“.

У наставку су пружене додатне информације о “WIPO Green” пројекту на енглеском језику:

- уводна брошура
- повеља пројекта
- услови за коришћење базе података “WIPO Green”
- кратка презентација пројекта