Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

НАПОРИ НА ИСКОРЕЊИВАЊУ КРИВОТВОРЕЊА И ПИРАТЕРИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

2. децембар 2011.

У оквиру пројекта „Подршка оснивању Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину Републике Србије“ којим управља Делегација Европске Уније у Републици Србији, а спроводи га Европски Завод за патенте, у Београду ће се 5. и 6. децембра 2011. године, одржати радионица на тему „Сарадња између органа за спровођење права интелектуалне својине у Републици Србији“.

Циљ дводневне радионице је да окупи представнике институција које деле одговорност за стање система заштите права интелектуалне својине у Републици Србији и да их кроз практичан рад упозна са различитим примерима најбоље праксе у области међуинституционалне сарадње и приватно-јавног партнерства у сузбијању кривотворења и пиратерије.

Од радионице се очекује и да допринесе успостављању сталног координационог тела за сарадњу између полиције, инспекција, Управе царина и Пореске управе, чије је оснивање предвиђено Стратегијом развоја интелектуалне својине за период од 2011. до 2015. године.