Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ У КРУШЕВЦУ

СЕМИНАР ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ У КРУШЕВЦУ

25. новембар 2011.

Стручњаци Едукативно-информативног центра су јуче одржали семинар у Гимназији и Економско-трговинској школи у Крушевцу на тему "Права интелектуалне својине, њихове врсте и значај”.

Семинар је био намењен ученицима природно-математичког смера у Гимназији и правним и економским техничарима у Економско-трговинској школи. Педесетак средњошколаца, колико их је похађало овај семинар, нарочито су заинтересовали примери признатих патената чији су носиоци познате личности, примери индустријског дизајна из свакодневног живота, као и чувеним жиговима. Посебна пажња била је такође посвећена неовлашћеном искоришћавању туђег ауторског дела.

Ово је био први семинар који је Едукативно информативни центар одржао у средњошколским установама. Намера Центра је да се у наредном периоду што више ученика упозна са светом интелектуалне својине.