Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР НА ВОЈНО-ТЕХНИЧКОМ ИНСТИТУТУ

СЕМИНАР НА ВОЈНО-ТЕХНИЧКОМ ИНСТИТУТУ

23. новембар 2011.

На позив Управе за стратегијско планирање Министарства одбране, данас је на Војно-техничком институту у Београду одржан семинар под називом "Патентна заштита поверљивих проналазака" са циљем стручне едукације запослених у Војно-техничком институту који учествују у суштинском испитивању пријава поверљивих проналазака.

Стручњаци Едукативно-информативног центра одржали су предавања на тему заштите нових техничких решења патентом, значају патентног система и начинима претраживања база података патената. Међу око 50 учесника семинара били су истраживачи, представници Управе за стратегијско планирање, представници три ремонтна завода и седам фабрика наменске производње.

На семинару је испољено велико интересовање. Након одржаних предавања истакнута је жеља за додатним радионицама о патентној заштити и претраживању које би биле организоване за запослене у научно-истраживачким институција Министарства одбране у Чачку и Крагујевцу.