Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У НИШУ

17. новембар 2011.

Данас је у Регионалној привредној комори Ниша одржан семинар о заштити права интелектуалне својине. Главне теме семинара биле су заштита индустријског дизајна, заштита знака жигом, значај заштите, као и спровођење права интелектуалне својине.

Семинару је присуствовало око 40 учесника, који су показали велику заинтересованост за ову тему и изразили жељу за новим предавањима у овој области.