Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

О ЖИГОВИМА И АУТОРСКОМ ПРАВУ У КРАГУЈЕВЦУ

10. новембар 2011.

Јуче је у Бизнис-иновационом центру у Крагујевцу одржан семинар о жиговима и ауторским правима. Теме предавања су обухватила коришћење жигова на интернету и ауторска дела у дигиталном окружењу, уз нагласак на законски оквир заштите рачунарских програма и других дела заштићених ауторским правом.

Међу учесницима су били студенти са техничких факултета и Правног факултета у Крагујевцу, као и представници малих и средњих предузећа.

Након семинара, стручњаци Завода су такође гостовали у Радио Крагујевцу.