Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У СУБОТИЦИ

3. новембар 2011.

Другог новембра је, на позив Отвореног Универзитета из Суботице, у суботичком хотелу Галерија одржан целодневни семинар под називом „Заштита права интелектуалне својине“. Предавања у оквиру овог семинара, којем је присуствовало 16 учесника, одржали су стручњаци Едукативно информативног центра. Међу учесницима су били представници Економског факултета у Суботици, Отвореног Универзитета, Регионалне агенције за развој из Суботице, Агенције за мала и средња предузећа и удружења иноватора.

Учесници су током семинара били врло активни. У дискусији која се водила током и након предавања, постављена су бројна конкретна питања у вези са проблемима и дилемама у погледу заштите појединих права интелектуалне својине.