Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ

1. новембар 2011.

Стручњаци Едукативно-информативног центра одржали су јуче предавање на Правном факултету Универзитета у Београду.

Предавању на тему "Поступак за признање патента" присуствовало је око 40 студената треће године на предмету интелектуална својина. Предавање је обиловало интеракцијом предавача и студената, који су испољили велику заинтересованост за ову тему.