Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

OБАВЕШТЕЊЕ

1. новембар 2011.

Завод за интелектуалну својину објављује да ће се писмени део посебног стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, индустријских дизана и географских ознака порекла одржати у просторијама Завода за интелектуалну својину дана 20.12.2011. године, са почетком у 10 часова.

Позивају се сва заинтересована лица да до 9.12.2011. године поднесу пријаве за полагање стручног испита Заводу за интелектуалну својину, на адреси Кнегиње Љубице бр. 5, Београд.

Пријава мора да садржи: име и презиме; занимање и пребивалиште кандидата; доказ о завршеном факултету; доказ о распоређивању на послове индустријске својине и о периоду у коме је кандидат био распоређен на тим пословима; доказ овлашћене институције о познавању једног светског језика и доказ о плаћеним трошковима за полагање стручног испита у износу од 2360,00 динара на жиро рачун Завода 840-39845-97 (позив на број 97, шифрa са контролним бројем општине).

Усмени део испита за кандидате који положе писмени део испита одржаће се 22.12.2011. године са почетком у 10 часова.

Програм посебног стручног испита објављен је у „Службеном листу СРЈ“ бр. 48/95.