Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РАДИОНИЦА У ПАНЧЕВУ

7. октобар 2011.

Стручњаци Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину одржали су јуче радионицу „Заштита интелектуалне својине у пракси – састављање пријаве за признање патента и пријаве за признање жига“ у Регионалној привредној комори Панчева, на позив Универзитета Мегатренд.

Међу учесницима радионице били су представници малих и средњих предузећа из банатског региона. Међу главним темама били су начини заштите интелектуалне својине, као и користи које интелектуална својина доноси носиоцима права.