Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УСВОЈЕН ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

6. октобар 2011.

Скупштина Републике Србије је на седници 26. септембра усвојила Закон о заштити пословне тајне. Овај закон је објављен у Службеном Гласнику Републике Србије бр. 72/2011 од 28.9.2011. године.

Закон о заштити пословне тајне можете прочитати овде.