Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

30. септембар 2011.

Извршено је усклађивање динарских износа из тарифе републичких административних такси. Нове износе такси можете погледати овде. Усклађени износи из тарифе републичких административних такси примењиваће се од 1. октобра 2011. године.

Усклађени износи из тарифе републичких административних такси