Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

САРАДЊА СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РАЗВОЈУ ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТНОГ СИСТЕМА

САРАДЊА СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РАЗВОЈУ ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТНОГ СИСТЕМА

22. септембар 2011.

Током своје прве званичне посете Србији од како је она приступила Европској патентној организацији, председник ЕПО-а Беноа Батистели сусрео се са потпредседником Владе Републике Србије за европске интеграције, Божидаром Ђелићем, и Министром просвете и науке, Жарком Обрадовићем, у циљу разматрања даљих активности на развоју система интелектуалне својине у Србији.

Међу обрађеним темама су биле улога патената као подршке иновацијама, хармонизација законодавства у области интелектуалне својине у оквиру европских интеграција, као и сарадња ЕПО-а и Србије, која је постала члан ове организације прошлог октобра.

„Сарадња Европског завода за патенте и Завода за интелектуалну својину Републике Србије пружа подршку развоју економије засноване на знању и стимулише истраживачко-развојне активности у Србији“, истакао је Батистели. „На тај начин се омогућава већи привредни раст и друштвени развој. Чврста сарадња Европске патентне организације и националних завода у Европи је кључна за континуирано унапређење квалитета и ефикасности патентне заштите у Европи“, додао је председник Европске патентне организације.


преузето и преведено са сајта Европског завода за патенте