Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊА ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ КОМПАНИЈА МЕТАЛАЦ-ПОСУЂЕ И МЕТАЛАЦ-БОЈЛЕРИ

19. септембар 2011.

У петак, 16. септембра, стручњаци Едукативно-информативног центра су у Заводу за интелектуалну својину за представнике привредних друштава Металац-посуђе и Металац-бојлери из Горњег Милановца одржали радионицу о претраживању база података за патенте и жигове.

Радионица је уследила након одржане Дијагностике интелектуалне својине у ова два привредна друштва. Руководиоци и запослени у развоју и маркетингу су након Дијагностике исказали жељу за додатним знањем из ових области ради унапређења пословања и наступа на појединим тржиштима.