Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ У ЧЕЛАРЕВУ

19. септембар 2011.

На међународној изложби иновација, привреде, техничког стваралаштва и екологије "Čib-expo", која је одржана у Челареву од 17-18. септембра, Завод за интелектуалну својину одржао је предавање о заштити нових техничких решења патентом.

Предавању је присуствовало око тридесет учесника, који су испољили велику заинтересованост за дату тему.