Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

НОВИ "BIG-BANG" ДАТУМ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ST.26 СТАНДАРДА ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ПОПИСА НУКЛЕОТИДНИХ И АМИНОКИСЕЛИНСКИХ СЕКВЕНЦИ У ПРИЈАВИ ПАТЕНТА

НОВИ "BIG-BANG" ДАТУМ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ST.26 СТАНДАРДА ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ПОПИСА НУКЛЕОТИДНИХ И АМИНОКИСЕЛИНСКИХ СЕКВЕНЦИ У ПРИЈАВИ ПАТЕНТА

15. октобар 2021.

На Генералној скупштини земаља чланица Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), одржаној од 4. до 8. октобра у Женеви, одлучено је да се ступање на снагу новог WIPO стандарда ST.26 одложи за 1. јули 2022. године, уместо претходно планираног датума почетка примене овог стандрада, 1. јануара 2022. године.

Ово одлагање је неопходно како би заводи могли да заврше припреме за прелазак са WIPO ST.25 стандарда на WIPO ST.26 стандард ради симултаног и координисаног прелаза (тзв. "big-bang" датум за имплементацију), како на националном, тако и регионалном и међународном нивоу. У складу са тим, нови стандард за припрему пописа нуклеотидних и аминокиселинских секвенци WIPO ST.26 почеће да се примењује за пријаве које се подносе од 1. јула 2022. године.