Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

62. СЕРИЈА ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ WIPO

62. СЕРИЈА ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ WIPO

7. октобар 2021.

Делегација Републике Србије учествује на 62. серији састанака Генералне скупштине држава чланица Светске организације за интелектуалну својину – WIPO, која се у хибридном формату одржава од 4. до 8 октобра у седишту WIPO у Женеви, Швајцарска.

Другог дана заседања, током уводних обраћања представника земаља чланица WIPO, директор Завода за интелектуалну својину, Владимир Марић, дао је изјаву и име делегације Републике Србије

У свом обраћању, Владимир Марић је рекао да Република Србија овом приликом посебно жели да изрази своју подршку Средњорочном стратешком плану WIPO-а, за период 2022-2026, који на врло јасан и потпун начин изражава улогу коју интелектуална својина има у савременом свету. На сажет, јасан и утемељен начин, стратешки план даје врло јасну слику савременог света прожетог крајностима и дубоким неједнакостима, у којем систем интелектуалне својине има потенцијал да их, ако не потпуно уклони, онда сигурно да их макар ублажи. Ове године, Србија ће уз подршку Светске организације за интелектуалну својину започети нови пројекат који ће јој помоћи да боље сагледа сопствени иновациони систем, његове добре и слабе стране, са крајњим циљем да га побољша у интересу свих креативних предузетника.

На крају свог обраћања, Владимир Марић је поменуо и овогодишњи симпозијум о ознакама географског порекла, који је од стране WIPO-а, организован прошлог месеца, а на којем је и наша земља била успешно представљена. "Виртуелна изложба WIPO-a је, по нашем мишљењу заиста леп начин да се национално благо оличено у традиционалним производима промовише и учини видљивим у целом свету и да је Србија са својим традиционалним производима део ове изложбе", закључио је Владимир Марић завршавајући своје обраћање.