Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАНА ОБУКА О СПРОВОЂЕЊУ ОНЛАЈН ИСТРАГА

ОДРЖАНА ОБУКА О СПРОВОЂЕЊУ ОНЛАЈН ИСТРАГА

19. јул 2021.

Током претходне недеље у просторијама Завода одржане су две дводневне обука о спровођењу онлајн истрага за представнике Тржишне инспекције и других органа у чијој надлежности је спровођење права интелектуалне својине. Ове обуке изводили су експерти из Немачке, а организоване су у оквиру Твининг пројекта Европске уније "Заштита и спровођење права интелектуалне својине" Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Развојем информационих технологија и порастом продаје робе путем интернета, нарочито у условима ограниченог кретања током пандемије COVID 19, када је вишеструко повећана куповина у интернет продавницама, долази и до све веће злоупотребе интернет окружења и повећане понуде широког спектра кривотворених производа. За подизање стручних капацитета домаћих органа за спровођење права интелектуалне својине, полазници су током обуке били у прилици да се упознају са основним техничким знањима за извођење онлајн истрага, детектовањем повреде права интелектуалне својине на интернету, прикупљањем доказа и на крају са спречавањем повреде права интелектуалне својине путем интернета.