Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Конференција Вишеградског патентног института

Конференција Вишеградског патентног института

25. јун 2021.

У среду, 7. јула 2021. године, са почетком у 10 часова одржаће се онлајн конференција поводом обележавања пете годишњице од оснивања Вишеградског патентног института.

Вишеградски патентни институт је почео са радом 1. јула 2016. године као међународни орган за израду извештаја о претраживању стања технике (ISA) и међународни орган за претходно испитивање за међународне пријаве (IPEA). Република Србија је потписала уговор о сарадњи са овим институтом септембра 2020. године и од тада домаћи подносиоци међународних пријава могу приликом подношења међународне пријаве (PCT пријава) назначити Вишеградски патентни институт као орган за израду извештаја о претраживању стања технике и орган за претходно испитивање за међународне пријаве и остварити одређене олакшице у погледу плаћања такси за међународну пријаву.

Позивамо сва заинтересована лица да присуствују наведеној конференцији регистрацијом преко линка: https://vpi.videosquare.eu/en/users/signup

Програм конференције можете преузети овде.