Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАНЕ ОБУКЕ ЗА ТАКМИЧАРЕ НАЈБОЉЕ ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ

1. јун 2021.

У оквиру такмичења за Најбољу технолошку иновацију 2021, стручњак из Завода за интелектуалну својину је у другој половини маја одржао три обуке за такмичарске тимове у вези са заштитом интелектуалне својине, у првом реду патената.

Прво предавање одржано је 18. маја 2021. године под називом „Права интелектуалне својине са посебним освртом на патентни систем“, следеће је било на тему „Претраживање патентне документације у бази Espacenet“, а последње, одржано 25. маја 2021. године, односило се на састављање пријаве за признање патента или малог патента.

Велики број учесника је похађао све три обуке, а бројна питања која су постављена током предавања показала су заинтересованост чланова тимова за питања у вези са заштитом иновација правима интелектуалне својине. Завод за интелектуалну својину је партнер Такмичења за избор најбоље технолошке иновације са заједничким циљем и жељом да се концепт заштите интелектуалне својине приближи свим заинтересованим странама.