Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН ДРУГИ MEETUP САСТАНАК САВЕТА ЗА САРАДЊУ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ

17. мај 2021.

Други мeetup Савета за сарадњу науке и привреде одржан је 12. маја 2021. године у организацији Привредне коморе Србије и Завода за интелектуалну својину са темом која је презентована учесницима преко Zoom платформе „Интелектуална својина – лансирање ваших идеја на тржиште“.

Током састанка присутнима је дат приказ права интелектуалне својине - од основних појмова, преко идеје изражене у одређеној форми као предмета потенцијалне заштите неким од права интелектуалне својине, до приказа практичних примера и савета којима се олакшава пут заштите интелектуалне својине и даље комерцијализације идеје на тржишту. У другом делу састанка представљена је услуга Дијагностике интелектуалне својине коју Завод пружа привредним субјектима и тимовима са научно-истраживачких организација, уз учешће и представнице тима са Природно-математичког факултета Универзитата у Новом Саду коме је пружена ова услуга ради заштите резултата истраживачгог пројекта. Више о састaнку можете видети на интенет страници Савета за сарадњу науке и привреде.