Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

WIPO ВЕБИНАРИ О ПРИПРЕМИ ПОПИСА СЕКВЕНЦИ ПРЕМА WIPO СТАНДАРДУ ST.26

WIPO ВЕБИНАРИ О ПРИПРЕМИ ПОПИСА СЕКВЕНЦИ ПРЕМА WIPO СТАНДАРДУ ST.26

15. април 2021.

Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) организује серију вебинара у априлу и мају ове године, како би потенцијалним корисницима приближила нови стандард за приказивање пописа нуклеотидних и аминокиселинских секвенци у патентној пријави према WIPO стандарду ST.26, који ће од 1. јануара 2022. године заменити тренутно важећи стандард ST.25.

Поред вебинара о ST.26, WIPO ће одржати и вебинаре о новим алаткама које развија за кориснике - WIPO Sequence и WIPO Sequence Validator. Ове алатке ће олакшати подносиоцима пријава патената припрему пописа секвенци у складу са новим стандардом ST.26, као и валидирање таквог пописа.
Заказана су укупно четири модула (на енглеском језику):
WIPO ST.26: Introduction, 21. априла, 12:00-13:30 CEST,
WIPO Sequence, 28. априла, 12:00-13:30 CEST,
WIPO Sequence Validator, 12. маја, 12:00-13:30 CEST и
WIPO ST.26: Advanced, 19. маја, 13:00-14:30 CEST.
Слободан приступ вебинарима биће омогућен свима који се буду регистровали на следећој веб страници: WIPO website.