Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЕПО ПАТЕНТНИ ИНДЕКС 2020

ЕПО ПАТЕНТНИ ИНДЕКС 2020

18. март 2021.

Према недавно објављеном ЕПО Патентном индексу за 2020. годину, упркос пандемији COVID 19, број поднетих пријава за заштиту проналазака Европским патентом је и даље висок. Европски завод за патенте - ЕПО је прошле године примио укупно 180 250 пријава патената, што је нешто мањи број него претходне године (2019: 181 532, -0,7%). Међутим, подаци откривају и оштре контрасте у броју поднетих пријава у различитим технолошким областима као и у броју поднетих пријава из одређених земаља и региона.

Проналасци у области медицине подстакли су увећање броја пријава у овој области, тако да су медицинске технологије заузеле прво место по броју поднетих пријава, а у техничким областима фармације и биотехнологије забележен је највећи раст у односу на 2019. годину. Иако Патентни индекс 2020 не пружа потпуну слику дугорочних ефеката пандемије, јасно је да ће иновације играти кључну улогу у процесу изласка из пандемије и касније за обезбеђивање економског опоравка. Више о Патентном индексу 2020 може се видети на интернет страници Европског завода за патенте Патентни индекс 2020.