Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА

17. фебруар 2021.

У периоду од 17. фебруара до 8. марта 2021. године спроводи се јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о патентима. Одбор за привреду и финансије Владе је, на седници одржаној 10. фебрара 2021. године, утврдио Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о патентима.

Програм јавне расправе и текст Нацрта закона, са образложењем постављени су на интернет страници Министарства привреде, коме можете приступити овде и на порталу е-управе коме можете приступити овде.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству привреде, путем електронске поште на адресу: privrednadrustva@gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о патентима“