Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА

3. август 2011.

Комисија за ауторско и сродна права је на седници одржаној 20. јуна 2011.године донела oдлуку о изменама и допунама Пословника о раду Комисије за ауторско и сродна права. Измењени пословник о раду можете преузети овде.