Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

БАЗА ОЗНАКА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА – GIVIEW

БАЗА ОЗНАКА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА – GIVIEW

8. децембар 2020.

База ознака географског порекла GIview лансирана је 25. новембра 2020. године. Ова база је настала у сарадњи Генералног директората за пољопривреду и рурални развој Европске комисије, која је обезбедила податке о регистрованим ознакама и Завода за интелектуалну својину Европске уније – ЕУИПО, који је надлежан за развој, одржавање и дисеминацију овог алата. Ова база садржи информације о ознакама географског порекла заштићеним у Европској унији али и ван ње.

GIview база има различите могућности претраживања које могу служити јавности, носиоцима ознака географског порекла (ОГП), затим за испитивање у поступку признања жига као и институцијама за спровођење права интелектуалне својине. Кроз ову базу се обезбеђује јединствен приступ информацијама у електронском формату које су раније биле доступне кроз различите изворе. База садржи податке у вези са регистрованим ОГП за прехрамбене производе, вина, алкохолна пића и ароматизована вина. Подаци укључују врсту ознаке, земљу порекла, индикацију производа, датум приоритета, статус, основ за заштиту, кратак опис производа, слику производа и лого уколико постоје, као и друге податке.

Напомињемо да се за сада у овој бази налазе само оне ознаке географског порекла за вина и алкохолна пића из Србије регистроване по основу Уговора о стабилизацији и придруживању са Европском заједницом OJ 2013, L278. Остале ознаке географског порекла које су регистроване у Србији можете видети у националној бази ознака географског порекла, а ознаке из Србије које су међународно регистроване по основу Лисабонског уговора у бази Lisbon Express. Новој бази ознака географског порекла приступите на следећем линку - GIview.