Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ВЕБИНАР „ПРАВО ЕУ О ЖИГОВИМА“

ВЕБИНАР „ПРАВО ЕУ О ЖИГОВИМА“

3. децембар 2020.

Дана 1. и 2. децембра је одржан вебинар на тему права Европске уније о жиговима. Вебинар је организован од стране Министарства за европске интеграције и Европског института за државну управу (EIPA) из Великог Војводства Луксембурга, уз сарадњу Завода за интелектуалну својину.

На вебинару су разматрана правила ЕУ о заштити жигова, као и актуелна питања у овој области. Фокус вебинара је био на традиционалним и савременим питањима, као што су веза између жиговног права и основних права, жигови и географске ознаке, и нетрадиционални жигови. На вебинару се расправљало и о питањима из праксе, као што су доказивање репутације и чувености, докази о употреби жигова, као и питања у погледу спровођења.

На вебинару су учествовали представници Завода за интелектуалну својину, судије, и адвокати.