Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЗНАЧАЈ ДИЗАЈНА КАО ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ – ПРИЧЕ ИЗ СРПСКИХ КОМПАНИЈА

ЗНАЧАЈ ДИЗАЈНА КАО ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ – ПРИЧЕ ИЗ СРПСКИХ КОМПАНИЈА

11. новембар 2020.

Спољашњи изглед неког производа, било да је то производ намењен за широку употребу или за одређене тржишне нише, један је од кључних фактора који нас привлачи производу.

За компаније које базирају конкурентност на различитости својих производа, у том естетском или појавном облику, заштита индустријског дизајна као права интелектуалне својине представља значајно средство за заштиту или унапређење конкурентности. Индустријским дизајном се штити нови спољашњи изглед неког тродимензионалног или дводимензионалног производа или његовог дела, који је дефинисан линијама, контурама, бојама, обликом, текстуром или материјалом.

Како индустријски дизајн као право интелектуалне својине користе у свом пословању неке српске компаније, погледајте овај кратки ВИДЕО.