Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЗНАЧАЈ ЖИГА КАО ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ - ПРИЧЕ ИЗ СРПСКИХ КОМПАНИЈА

ЗНАЧАЈ ЖИГА КАО ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ - ПРИЧЕ ИЗ СРПСКИХ КОМПАНИЈА

4. новембар 2020.

Жиг је некада једно од највреднијих добара неког привредног субјекта иако представља нематеријалну имовину, па су тако, на пример, жигови компанија Coca-Cola или Apple неки од највреднијих жигова на свету.

Због великих улагања у препознатљивост знака компаније, њених производа или услуга на тржишту кроз маркетиншке активности, увек је пожељно имати заштићен знак жигом који обезбеђује сигурност улагања кроз искључиво право на коришћење таквог знака за обележавање одређене робе или услуга.

Kако неке од српских компанија користе свој жиг у пословању и колики је значај заштите жига за будућност компаније, погледајте овај кратки ВИДЕО.