Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ВЕБИНАР „АУТОРСКО ПРАВО У ЕУ- ЗАШТИТА АУТОРСКОГ ПРАВА У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ“

ВЕБИНАР „АУТОРСКО ПРАВО У ЕУ- ЗАШТИТА АУТОРСКОГ ПРАВА У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ“

30. октобар 2020.

Дана 28. и 29. октобра је одржан вебинар на тему ауторског права Европске уније у дигиталном добу. Вебинар је организован од стране Министарства за европске интеграције и Европског института за државну управу (EIPA) из Великог Војводства Луксембурга, уз сарадњу Завода за интелектуалну својину.

На вебинару су обрађене теме које су биле споменуте на семинару о ауторском праву одржаном у децембру 2019. године у просторијама Завода за интелектуалну својину, а веома су актуелне. Главне теме које су биле заступњене на вебнару односе се на право саопштавања јавности у судској пракси Суда правде ЕУ, режим одговорности онлајн посредника, дигитално исцрпљење права, улогу организација за колективно остваривање права у дигиталном добу и терет доказивања у парницама поводом повреде ауторског права. Представљени су такође релевантни случајеви из праске Суда правде ЕУ.

На вебинару су учествовали представници Завода за интелектуалну својину, судије, представници организација за колективно остваривање ауторског и сродних права и адвокати.