Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРИЈАВЕ ТИМОВА ЗА НАЈБОЉУ ТЕХНОЛОШКУ ИНОВАЦИЈУ

27. јул 2011.

За учешће на овогодишњем такмичењу „Најбоља технолошка иновација“ пријавило се преко 200 тимова, што је премашило сва очекивања. Више од половине тимова пријавило се у категорији „Реализоване иновације“, док је нешто мањи број пријављен у категорији „Иновативне идеје“. Више о овој вести прочитајте на сајту такмичења.