Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

WIPO CONFERENCE ON THE GLOBAL DIGITAL CONTENT MARKET

WIPO CONFERENCE ON THE GLOBAL DIGITAL CONTENT MARKET

14. септембар 2020.

Светска организација за интелектуалну својину – WIPO, одржава онлајн конференцију о глобалном тржишту дигиталних садржаја од 16 - 18. септембра у времену од 13:00-15.30 часова.

Тема конференције су најновија достигнућа у сектору креативних индустрија која су последица примене дигиталних технологија на светском нивоу, посебно се фокусирајући на: нове пословне моделе у настајању, развијање локалног и глобалног тржишта, као и на пресудну улогу информационих технологија, од стварања садржаја до управљања правима интелектуалне својине.

Више о самом садржају ове конференције можете видети на следећем линку WIPO где се налази и линк за пренос конференције уживо.