Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СРБИЈА У ГЛОБАЛНОМ ИНДЕКСУ ИНОВАЦИЈА 2020

СРБИЈА У ГЛОБАЛНОМ ИНДЕКСУ ИНОВАЦИЈА 2020

9. септембар 2020.

Глобални индекс иновација (GII) је пројекат који је 2007. године установила Светска организација за интелектуалну својину (WIPO). Од тад, годишњи извештаји Глобалног индекса иновација раде се сваке године.

Србија је према новом извештају Глобалног индекса иновација (GII) 2020, објављеном 3. септембра 2020. године, рангирана на 53. месту што је напредак за четири места у односу на 57. место у 2019. години. Глобални индекс иновација рангира економије из око 130 земаља према њиховим иновационим капацитетима кроз 80 веома детаљних улазних и излазних иновационих индикатора.

Током последњих 13 година, GII се наметнуо као референтна публикација за развој политика у области иновација широм света, омогућавајући дубље разумевање основних елемената за развој иновација који помажу у промоцији економског раста и развоја. Значајан број земаља сада има законе о иновационој политици који GII означавају као „мерило“ за иновационе перформансе.

Овогодишњи Глобални индекс иновација приказује стање финансирања иновација кроз истраживање еволуције постојећих финансијских механизама и указује на постојећи развој, као и на изазове који тек предстоје. Како се свет суочава са здравственом и економском кризом условљеном пандемијом коронавируса, а глобална јавност са нестрпљењем очекује иновативне нове третмане и вакцине, потреба за проценом финансирања иновација постала је хитнија него икад.

Профил Републике Србије према GII указује да су перформансе Србије у области иновација боље него што би се очекивало за земље са сличним бруто домаћим производом (БДП). У групи од 37 земаља са вишим средњим приходима Србија заузима 10. место, док је међу 39 европских земаља на 34. месту. Неки од индикатора у оквиру области „Knowledge & technology outputs“ у оквиру које је Србија остварила значајан напредак за 7 места су индикатори „Knowledge impact“ за 16 места и „Knowledge diffusion“ за 11 места. Ови индикатори одражавају број објављених научних чланака у односу на куповну моћ, као и извоз услуга у области информационих технологија у односу на укупан извоз. Такође, значајан напредак за пет места остварен је за индикатор извоза услуга у области културе и креативних индустрија по коме је Србија на 12. месту.

На овом успеху Србији је честитао господин Францис Гари, генерални директор Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) следећим речима: „Желим да честитам Србији напредак за четири места у Глобалном индексу иновација (GII), а такође и стогодишњицу оснивања Завода за интелектуалну својину, који има важну улогу у подстицању иновативности и креативности у Србији. Иновације су више него икад у центру привредног раста и конкуренције, и GII показује да је Србија остварила знатно боље резултате него што би се очекивало по показатељима који се односе на њене ресурсе. У том смислу, напредак Србије у иновационим перформансама и јачање њених иновационих резултата и инфраструктуре су посебни добродошли. Ми се радујемо наставку наше сарадње.

Глобалном индексу иновација 2020 може се приступити са сајта Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) путем следећег линка, https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/ где се могу скинути и прегледи показатеља по државама, па тако и за Србију.