Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ВИШЕГРАДСКИМ ПАТЕНТНИМ ИНСТИТУТОМ У ВЕЗИ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ВИШЕГРАДСКИМ ПАТЕНТНИМ ИНСТИТУТОМ У ВЕЗИ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА

29. јул 2020.

Завод за интелектуалну својину и Вишеградски патентни институт потписали су меморандум о сарадњи у вези са поступањем Вишеградског патентног института као међународног органа за израду извештаја о претраживању стања технике и међународног органа за претходно испитивање за међународне пријаве (PCT пријаве) које су поднете од стране држављана Републике Србије или лица која имају пребивалиште или седиште на територији Републике Србије, а у складу са Уговором о сарадњи у области патената (PCT- Уговор). Овај споразум ступа на снагу 1. септембра 2020. године.

Вишеградски патентни институт је међународна организација за сарадњу у области патената, са седиштем у Будимпешти, коју су основали национални патентни заводи четири државе: Чешке Републике, Мађарске, Републике Пољске и Словачке Републике. Скупштина Међународне уније за сарадњу у области патената Светске организације за интелектуалну својину је одредила Вишеградски патентни институт за међународни орган за израду извештаја о претраживању стања технике и међународни орган за претходно испитивање пријава за признање патената, те је Вишеградски патентни институт почео са радом 1. јула 2016. године.

Потписивањем споразума са Вишеградским патентним институтом пружа се могућност подносиоцима међународних пријава да изаберу који ће међународни орган бити надлежан за израду извештаја о претраживању стања технике, као и за претходно испитивања њихових пријава. Наиме, према важећим прописима једино је Европски завод за патенте надлежан да поступа као међународни орган за PCT пријаве које су поднели држављани Републике Србије или лица која имају пребивалиште или седиште на територији Републике Србије.

Међународна пријава патента подноси се на енглеском језику Заводу за интелектуалну својину Републике Србије или Међународном бироу Светске организације за интелектуалну својину. Ако у поступку формалног испитивања међународне пријаве подносилац пријаве достави Вишеградском патентном институту ранији извештај о претраживању стања технике извршиће се повраћај 40% износа таксе за међународни извештај о претраживању стања технике. Дакле, ако је у поступку по међународној пријави захтеван приоритет на основу националне пријаве и за ту пријаву је подносилац добио извештај о претраживању стања технике од Завода за интелектуалну својину, може се на основу таквог извештаја захтевати повраћај таксе за међународни извештај о претраживању стања технике.