Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБЈАВАМА ПРИЈАВА ЖИГОВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБЈАВАМА ПРИЈАВА ЖИГОВА

16. јул 2020.

Закон о жиговима ("Службени гласник РС", бр. 6/2020) који је ступио на снагу 1. фебруара 2020. године, предвиђа могућност подношења приговора на пријаву жига у року од три месеца од датума објаве. Пријаве жигова које су поднете од ступања на снагу Закона, а за које Завод није нашао да постоје сметње за регистрацију према члановима 4-6. Закона, објављују се у службеном гласилу Завода - Гласнику интелектуалне својине.

Почев од Гласника број 2/2020 почеле су да се објављују пријаве жигова поднете по новом Закону. Ради убрзања поступка регистрације, Завод за интелектуалну својину ће пријаве жигова објављивати два пута месечно. Половином месеца ће се објављивати само пријаве жигова, а задњег дана у месецу ће се објављивати законима прописане информације о свим правима интелектуалне својине, укључујући и пријаве жигова за период од претходног Гласника.

У среду, 15. јула је изашао први Гласник који садржи искључиво објављене пријаве жигова ГИС 7а.