Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ МЕДИЈАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ МЕДИЈАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

29. јун 2020.

Министарство правде, Привредни апелациони суд у Београду, Привредни суд у Београду, Апелациони суд у Београду, Виши суд у Београду и Завод за интелектуалну својину потписали су Споразум о сарадњи у вези са применом медијације у области интелектуалне својине дана 28. маја 2020. године.

С обзиром на ванредну епидемиолошку ситуацију изазвану корона вирусом, пригодна свечаност уз присуство медија и свих заинтересованих страна ће накнадно бити организована ради представљања и промоције Споразума када околности то буду дозволиле.

Упутствo за унапређење примене медијације у Републици Србији од 28. јуна 2017. године истиче да је обавеза суда да пружи све потребне информације у циљу потпуне обавештености странака о могућности спровођења посредовања, те да подстиче активну сарадњу суда са екстерним партнерима на основу закључених протокола о сарадњи. У складу са наведеним, Министарство правде и судови у којима је извршена концентрација надлежности у области права интелектуалне својине, са једне стране, и Завод за интелектуалну својину, у чијој су надлежности стручни и административни послови који се односе на права интелектуалне својине, са друге стране, су препознали значај међусобне сарадње у овој специфичној области и неопходности унапређења услова за развој медијације, у циљу обезбеђивања квалитетније и ефикасније заштите права странака. Министарство правде ће подржавати спровођење Споразума и унапређење сарадње, те ће заједно са осталим потписницима континуирано предузимати активности ради упознавања шире јавности о могућностима и предностима медијације. Министарсво, судови и Завод су подржани од стране пројекта Европске уније „ЕУ уз правду“ у реализацији ове активности.

Планирано је да потписници Споразума циљеве потписивања Споразума остварују, између осталог, кроз континуирано информисање странака, адвоката и других релевантних страна о могућностима и предностима примене медијације у области интелектуалне својине, организовање заједничких активности, као што су конференције, семинари, саветовања, стручни програми, дани отворених врата и инфо-сесије у области медијације спорова који се односе на право интелектуалне својине, те успостављање континуираног дијалога и међусобном разменом информација у вези са могућношћу решавања спорова у области интелектуалне својине путем медијације.

Имајући у виду тренутно епидемиолошко стање, потписници ће разматрати начине на које могу предузети активности у циљу промоције медијације и осталих релевантних активности преко друштвених мрежа, веб сајта организација и других одговарајућих начина.

Као први резултат сарадње, Завод за интелектуалну својину је на свом сајту отворио одељак посвећен медијацији као и листу медијатора са специфичним знањима из области права интелектуалне својине, која је доступна како судовима, тако и свим другим заинтересованим лицима на сајту Завода за интелектуалну својину.

Брошура која садржи више информација о медијацији, њеним предностима, као и подацима о контакт особама из Завода доступна је овде.

Споразуму можете приступити путем следећег линка.