Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОЗИВ ФОНДА ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ ЗА ИНОВАТИВНА ПРЕДУЗЕЋА

ПОЗИВ ФОНДА ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ ЗА ИНОВАТИВНА ПРЕДУЗЕЋА

19. јун 2020.

15. јуна 2020. године расписан је нови позив Фонда за иновациону делатност на који иновативна предузећа регистрована у Србији могу да се пријаве за доделу бесповратних средстава за развој иновација, кроз Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација.

Програм раног развоја намењен је микро и малим предузећима не старијим од пет година која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Појединачно по пројекту додељује се максимално 80.000 евра којим се може покривати до 70% оправданих трошкова пројекта током 12 месеци. Програмом суфинансирања иновација додељује се финансијска подршка до 300.000 евра по пројекту за микро, мала и средња предузећа за максимално 70% укупних оправданих трошкова за развој нових производа, услуга или технологија са високом додатном вредношћу током 24 месеца. Из средстава оба програма могуће је финансирати трошкове националне и међународне заштите релевантних права интелектуалне својине.

Више о позиву који је отворен до 31. августа 2020. године, погледајте на сајту Фонда за иновациону делатност.